Več kot 8.100 trgovcev z novimi in rabljenimi stroji